Klej ECO-4

RAKOLL ECO 4 jest klejem na bazie PVAc z doskonałą odpornością na działanie wody. Klasa odporności zgodna z DIN EN 204 – D4 i DIN EN 14257 (WATT 91): 8 N/mm² (badania w ift – Institute für Fenstertechnik e.V., Rosenheim)

Własności:

– Klej jednoskładnikowy

– Szybki proces wiązania

– Krótki czas prasowania

– Umożliwia prasowanie sosny i świerku w czasach ok 12.min.

– Lepsza adhezja do gatunków trudnych w klejeniu( modrzew, dąb)

– Brak przebarwień spoiny podczas prasowania na gorąco( np prasy w.cz.)

– Lepsza odporność termiczna i na działanie wody uzyskana podczas prasowania

Pojemność: 30kg,

 

Karta charakterystyki:

ECO_4,_BU-PT_18X30KG_EP_PL_