Uchwyt C-979T

Uchwyt C-979T

Dostępny kolor:
– satyna,

Rozstaw:
– 96,

Producent: NOVET

Kategoria: